Løkken Musikkorps
 • Arrangementer    • Nyheter    • Medlemmer    • Aktivitetsplan    • Musikk vi spiller    • Styret    • Historie    • Linker     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyheter
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Lansering av Løkken Musikkorps jubileumsbok
Bokkomiteen...
 
Forsida av boka....
 
Bokkomiteen...
 
Bokkomiteen...
 
Løkken MK spilte julemelodier...
 
Løkken MK spilte julemelodier...

Boka ble lansert lørdag 4.desember på Bergmannskroa på Løkken Verk. Boka selges etter det på mange steder rundt om i kommunen. Det er Orkla Industrimuseum, Meldal Kommune - Rådhuset, Storås Trafikksenter og Coop Å. I tillegg vil korpsets medlemmer selge boka på dagligvarebutikkene lørdag 11.desember.
Her er en forhåndsomtale:

Løkken Musikkorps 100 år

I anledning 100 – årsjubileet gir Løkken Musikkorps ut bok om korpsets historie gjennom 100 år. Løkken Musikkorps (LMK) har hatt en bokkomitè i sving for å få dokumentert korpsets 100 årige historie. I skriftlige kilder har komiteen kommet over informasjon som forteller oss at det ble spilt hornmusikk i Meldal før LMK ble startet i 1910. I oppbygda stiftet man i 1896-97 Oppbygda Hornorkester, som hadde 11 medlemmer. Hornorkesteret eksisterte fram til ca. 1907, da dødsfall, emigrasjon og en vekkelse gjorde en slutt på spillinga!

Fra 1910 og fram til i dag har LMK spilt hornmusikk i Meldal. Vi skal i denne sammenheng heller ikke glemme Løkken Guttemusikkorps/Løkken Juniorkorps og Meldal Skolekorps.
I forbindelse med 100 årsjubileet ble det også før jul i 2009 utgitt en kalender med bilder fra korpsets historie.
Da vi begynte å studere de gamle håndskrevne notebøkene som finnes i korpsets arkiv, ble vi ført tilbake til militærmusikere. De kom til Løkken og bidro til oppstarten av Løkkens Musikkforening, som korpset het til å begynne med.
I boka hører vi videre om profiler som Martin Lein, Gunnar Holte og Olav Reinert Bergsrønning.
Aktiviteten i og rundt korpset har vært mange og her kan nevnes danseorkester, smågrupper, Gla`spæll og Småstjerner.
Beskrivelse av Dameforeningas innsats har også fått sin vel fortjente plass i boka.
Med unntak av årene 1963 – 1980 har vi greid å finne nær komplette medlemslister fra 1910 til dags dato.
Æresmedlemmene har fått sitt eget kapittel, og tre kjente fjes fra Løkken har bidratt med sine korpsminner.

I tillegg til all skriftlig historikk er boka full av bilder helt fra den spede begynnelse og fram til i dag.

For sin innsats i 100 år som kulturbærer i Meldal, ble LMK tildelt Meldal kommunes kulturpris for 2010.For bokkomiteen i Løkken Musikkorps

Eli Berg.

   
 

 

 

Løkken Musikkorps, Postboks 67, 7338 Meldal, E-post: s-krsten@online.no