Print this page

Styret 2019/2020:
c
c
 
Jubileumsbilde LMK 100 år 2010.

Leder: Signy Thomassen Stendal
970 40 772 s-krsten@online.no

Nestleder: Randi Fossmo

Kasserer: Marianne Resell

Sekretær: Ester Liv Vinje

Materialforvalter uniformer: Heidi Gjelten

Materialforvalter instrumenter: Sverre Lo

Styremedlem: Odd Arild Svartbekk

Varamedlem: Stein Romundstad

Nettredaktør: Arild Moe
413 37 274 arild.moe@loqal.no

Valgkomite: Roy Fritzon, Ester Liv Vinje, Audhild Hoel Svartbekk

Festkomite: Solfrid Gulla, Andre Martinussen, Torild Romundstad, Ann Kristin Fridtjofsen

Notekomite: Bjarne Aspaas, Stein Romundstad, Anders Vinje, Heidi Snuruås

Økonomiutvalg: Andre Martinussen, Roy Fritzon, Marianne Resell, Torunn Otervik

Revisor: Inge Storås