Løkken Musikkorps
 • Arrangementer    • Nyheter    • Medlemmer    • Aktivitetsplan    • Musikk vi spiller    • Styret    • Historie    • Linker     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyheter
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Salg av LMK's Jubileumsbok
Jubileumsbilde
 
Jubileumsbok Løkken Musikkorps 100 år 1910-2010.
 
Jubileumsbilde
 
Jubileumsbilde

Boka kan kjøpes ved henvendelse til korpsmedlemmer og æresmedlemmer. Den koster 250,-. Den inneholder korpsets historie fra 100 år med mange bilder og historier.

Løkken Musikkorps 100 år

I anledning 100 – årsjubileet gir Løkken Musikkorps ut bok om korpsets historie gjennom 100 år. Løkken Musikkorps (LMK) har hatt en bokkomitè i sving for å få dokumentert korpsets 100 årige historie. I skriftlige kilder har komiteen kommet over informasjon som forteller oss at det ble spilt hornmusikk i Meldal før LMK ble startet i 1910. I oppbygda stiftet man i 1896-97 Oppbygda Hornorkester, som hadde 11 medlemmer. Hornorkesteret eksisterte fram til ca. 1907, da dødsfall, emigrasjon og en vekkelse gjorde en slutt på spillinga!

Fra 1910 og fram til i dag har LMK spilt hornmusikk i Meldal. Vi skal i denne sammenheng heller ikke glemme Løkken Guttemusikkorps/Løkken Juniorkorps og Meldal Skolekorps.
I forbindelse med 100 årsjubileet ble det også før jul i 2009 utgitt en kalender med bilder fra korpsets historie.
Da vi begynte å studere de gamle håndskrevne notebøkene som finnes i korpsets arkiv, ble vi ført tilbake til militærmusikere. De kom til Løkken og bidro til oppstarten av Løkkens Musikkforening, som korpset het til å begynne med.
I boka hører vi videre om profiler som Martin Lein, Gunnar Holte og Olav Reinert Bergsrønning.
Aktiviteten i og rundt korpset har vært mange og her kan nevnes danseorkester, smågrupper, Gla`spæll og Småstjerner.
Beskrivelse av Dameforeningas innsats har også fått sin vel fortjente plass i boka.
Med unntak av årene 1963 – 1980 har vi greid å finne nær komplette medlemslister fra 1910 til dags dato.
Æresmedlemmene har fått sitt eget kapittel, og tre kjente fjes fra Løkken har bidratt med sine korpsminner.

I tillegg til all skriftlig historikk er boka full av bilder helt fra den spede begynnelse og fram til i dag.

For sin innsats i 100 år som kulturbærer i Meldal, ble LMK tildelt Meldal kommunes kulturpris for 2010.


   
 

 

 

Løkken Musikkorps, Postboks 67, 7338 Meldal, E-post: s-krsten@online.no